آدرس ما

  • گروه ساختمانی رویال

شرکت تعاونی مسکن چیست ؟

اگر قصد خرید آپارتمان داشته باشید ممکن است با شرکت تعاونی مسکن های زیادی آشنا شده باشید که شکل ساخت و شرایط خرید از آنها با پروژه های شخصی ساز متفاوت است.این دسته از تعاونی ها که در محدوده شهرک زعفرانیه قم حضوری بسیار پررنگ دارند و علت آن نیز مالکیت عمده زمین های این […]