آدرس ما

  • گروه ساختمانی رویال

برای ساختن دنیایی بهتر برای نسل های حال و آینده با رعایت اخلاق حرفه ای
تمرکز بر خدمات مهندسی و ساخت و ساز، سرمایه گذاری و توسعه ظرفیت زنجیره تامین
.