آدرس ما

  • گروه ساختمانی رویال
برترین برند ساختمانی قم، ساخت بیش از ۱۰۰۰ واحد مسکونی در ۵ استان کشور تا سال ۱۴۰۷ و خلق ارزش از طریق مردم و فعالین بازار مسکن برای بهبود کیفیت زندگی