آدرس ما

  • گروه ساختمانی رویال

راهکارهایی برای بهبود فضا های کوچک

همیشه راهکارهایی برای بهبود فضا های کوچک آپارتمان وحیاط، دفتر کار، کافه، رستوران و… هست. طراحی داخلی، یکی ازشاخه های معماری است که درآن همخوانی میان عناصر تشکیل دهنده ساختمان، برنامه ریزی سایت، محوطه سازی،مبلمان و گرافیک معماری تعریف می شود . یک طراح داخلی با طراحی، نوسازی فضا، تغییرات در ظاهر و کارهایی مثل برداشتن یا […]