آدرس ما

  • گروه ساختمانی رویال

مشارکت در ساخت در قم

در این نوشتار سعی بر این است که مخاطب با مفهوم مشارکت در ساخت، که یک عبارت رایج در حوزه های سرمایه گذاری، مهندسی عمران، معماری و شهرسازی است، آشنا گردد. عبارتی وسوسه برانگیز که اگر فردی بدون شناخت و آگاهی کافی، درگیر آن شود، اتلاف سرمایه و زمان، کم ترینِ ضررهای در انتظار او […]