آدرس ما

  • گروه ساختمانی رویال

راهنمای پیش خرید آپارتمان

آیا پیش خرید آپارتمان به‌صرفه است؟ با توجه به افزایش قیمت آپارتمان علاوه بر کاهش قدرت خرید مشتریان در سال‌های اخیر، قراردادهای پیش خرید آپارتمان از رونق بسیار زیادی برخوردار شدند. همراه با افزایش قراردادهای پیش خرید مسکن، دعواهای حقوقی مرتبط با آن نیز رشد چشمگیری داشته است. در بسیاری از موارد پیش‌آمده که اشخاصی […]