آدرس ما

  • گروه ساختمانی رویال

اجرای فونداسیون پروژه رویال1

در هفته ای که گذشت عملیات گودبرداری، بتن ریزی مگر، آرماتور بندی فونداسیون، بتن ریزی فونداسیون، قالب بندی ستون های سقف اول و بتن ریزی ستون های سقف اول تحت نظارت مهندسین مجرب شرکت رویال انجام گرفت. پروژه رویال 1 از مجموعه پروژه‌های انبوه‌سازی گروه ساختمانی رویال با زیربنای حدود 5 مترمربع در زمینی به […]