آدرس ما

  • گروه ساختمانی رویال

تحلیل چک های برگشتی پاییز ۱۴۰۲

در این مقاله میخواهیم تحلیل چک های برگشتی در سال های 1401 و 1402 بررسی کنیم . با توجه به جدول تحلیل چک های برگشتی پاییز مشخص میشود آذر و دی ماه 1401 میزان چک های برگشتی کمترین حد خود را داشته ، که در نتیجه بازار از شرایط بهتری برخوردار بوده است . پس […]