آدرس ما

  • گروه ساختمانی رویال

نسبت خرید به اجاره در سال 1403 – وضعیت اسفناک بازار ملک در سال جدید

رابطه قیمت مسکن به اجاره مدت هاست که بهم خورده! اما سوال اینجاست که آیا این قیمت مسکن است که باید پایین بیاید؟ یا قیمت اجاره است که باید رشد کند که نسبت P به R یا همان نسبت خرید به اجاره به حالت طبیعی خودش بازگردد؟ نسبت خرید به اجاره اگر به نسبت خرید […]