آدرس ما

  • گروه ساختمانی رویال

مهاجرت کاری و کاهش جمعیت و تأثیر آنها بر بازار مسکن

چرا برخی شهرها رونق می‌گیرند و برخی دیگر با کاهش جمعیت رو به رو هستند و افول می‌کنند؟ عامل اشتغال: اشتغال عامل کلیدی در رونق یا افول شهرها است. شهرهای با فرصت‌های شغلی بیشتر، جمعیت و ترافیک بیشتری را جذب می‌کنند، در حالی که شهرهای با فرصت‌های کمتر، شاهد کاهش جمعیت هستند. چه زمانی شهری […]