آدرس ما

  • گروه ساختمانی رویال

منطقه پنج قم

منطقه 5 قم کجاست؟ منطقه 5 قم درمنتهی علیه شرقی قم واقع شده است. از شمال به بزرگراه امام علی و محله آذر، از غرب به یزدانشهر و بنیاد، از شرق به جاده قم-کاشان و از جنوب به بزرگراه خلیج فارس و جاده جنت آباد منتهی می شود. منطقه پنج قم دارای 3 ناحیه و 9 محله […]