آدرس ما

  • گروه ساختمانی رویال

از خانه‌های سنتی به ساختمان‌های مدرن

  در گذشته، خانه‌های سنتی و با نماهای معمولی در ، نقش بسزایی در ظاهر سنتی و محیط شهری داشتند. بافت فرهنگی و سنتی این خانه‌ها، نمادی از تاریخ و هویت مردم بود. در آن زمان، نگاه به نما و ظاهر خانه‌ها و همچنین نقشه‌ها، چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفت. اما امروزه، با تغییر نگرش […]