آدرس ما

  • گروه ساختمانی رویال

جمعیت و سرمایه گذاری در بازار مسکن

  همه ما شنیده‌ایم که “مکان، مکان، مکان” عامل مهمی در انتخاب ملک است، اما تا چه حد می‌دانیم که چرا یک مکان خاص جذاب یا غیر جذاب است؟ اینجاست که تجزیه و تحلیل دموگرافیکی شهرها وارد می‌شود. در این تجزیه و تحلیل، ما به بررسی جمعیت، سن، جنسیت، تحصیلات، و حتی تراکم جمعیتی در […]