آدرس ما

  • گروه ساختمانی رویال

شرایط آب و هوا و بازار مسکن

در ابتدای دهه 1400 شمسی و سال 2020 میلادی، چالش‌های جدیدی در زمینه آب و هوا بر سر راه کشورها، به ویژه ایران قرار گرفته است. تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی‌ها موجب شده‌اند تا شرایط آبی در برخی مناطق به حدی وخیم برسد که جمعیت محلی نیز تحت تاثیر قرار گیرد. مهاجرت‌های داخلی از مناطق […]