آدرس ما

  • گروه ساختمانی رویال

گزارش مجمع عمومی سهامداران شرکت تعاونی زرین سازان غدیر اکباتان

در تاریخ 1403/04/01، مجمع عمومی سهامداران شرکت تعاونی زرین سازان غدیر اکباتان با حضور سهامداران و اعضای هیئت مدیره برگزار شد. در این جلسه، مدیرعامل شرکت گزارشی جامع از وضعیت پروژه های عمرانی و عملکرد مالی شرکت ارائه داد. گزارش پروژه های عمرانی مدیرعامل شرکت در ابتدا به ارائه گزارش وضعیت پروژه های عمرانی پرداخت.بر […]