آدرس ما

  • گروه ساختمانی رویال

ویلایی شیخ انصاری

ویلایی شیخ انصاری از جمله پروژه های مسکونی گروه ساختمانی رویال و در منطقه مسکونی آرام می باشد که دسترسی مستقیم به بلوار شهید کریمی دارد. این ساختمان در زمینی به مساحت 120 متر و زیربنای 140 متر مربعی با نمای سنگ مصنوعی مدرن بنا شده است.

ویلایی، باهنر

ویلایی باهنر از جمله پروژه های مسکونی گروه ساختمانی رویال و در منطقه مسکونی آرام می باشد که دسترسی مستقیم به سالاریه و صفاشهر دارد. این ساختمان در زمینی به مساحت 120 متر و زیربنای 200 متر مربعی با نمای سنگ مصنوعی مدرن بنا شده است.

ویلایی، عزیزی

ویلایی عزیزی از جمله پروژه های مسکونی گروه ساختمانی رویال و در منطقه مسکونی آرام می باشد که دسترسی مستقیم به سالاریه و صفاشهر دارد. این ساختمان در زمینی به مساحت 300 متر و زیربنای 500 متر مربعی با نمای آجری و مدرن بنا شده است.

ویلایی، هنرستان

بازسازی ویلایی از جمله تخصص های شرکت ساختمانی رویال میباشد. این ملک در یک منطقه مسکونی آرام واقع شده که دسترسی مستقیم به محله هنرستان دارد. این ملک در زمینی به مساحت 160 متر و زیربنای 360 متر مربعی با نمای رومی بنا شده است. بازسازی ویلایی هنرستان در سال 1400 به انجام رسید.

مجتمع فردوس، محمودنژاد

بازسازی مجتمع فردوس از جمله پروژه های مسکونی شرکت ساختمانی رویال و در یک منطقه مسکونی آرام می باشد که دسترسی مستقیم به بلوار محمودنژاد دارد. این ساختمان در زمینی به مساحت ۱۱۰ متر و زیربنای ۱۱۰ متر مربعی با نمای سنگی بنا شده است. بازسازی مجتمع فردوس در سال ۱۴۰۰ به انجام رسید.